Miquel Farrés i Narro
Màxima implicació amb el seus projectes
Servei professional impecable

L’any 1995 Miquel Farrés i Narro fundà l’assessoria, conjuntament amb un grup de professionals amb dilatada experiència en diverses especialitats.

Els membres del nostre equip professional realitzen una formació continuada sobre les novetats legislatives que afecten les àrees de fiscalitat, laboral, comptabilitat i assegurances.

La participació constant en cursos, seminaris, congressos, etc. garanteix l’objectiu del nostre despatx: un servei impecable a les persones i empreses que dipositen la seva confiança en nosaltres.

En l’actualitat, aquest despatx professional s’ha convertit en una referència en l’àmbit de la gestió en el Baix Llobregat i Barcelona sud.

Solvència, seriositat i rigor són els pilars del nostre servei. «Sempre donem alternatives i variacions en els enfocaments dintre de la legalitat vigent».

 

Som membres de:

FEDINE

ASSEGURANCES

La nostra agència d'assegurances gestiona les pòlisses del mercat que millor s'adapten a les seves necessitats.

LABORAL

El nostre equip especialitzat en assessoria i gestoria laboral aporta un servei actualitzat, personalitzat i adaptat a les necessitats de cada empresa.

FISCAL

En aquest sentit valorem les necessitats dels nostres clients. Treballem per a optimitzar la gestió fiscal d'empreses i particulars i aconseguim un estalvi en la càrrega fiscal, dintre del marc legal i tributari.

AUTÒNOMS

En Miquel Farres Narro oferim servei integral de gestoria per a l'autònom, incloent tot l'indispensable per a començar una activitat.

CERTIFICATS DIGITALS

Impulsa la transformació digital de la teva empresa i deixa enrere el paper amb el certificat digital.

ASSESSORIA LABORAL
 • Altes empresa en la Seguretat Social.
 • Nòmines salarials.
 • Cotitzacions a la Seguritat Social.
 • Alta y baixa de treballadors.
 • Règim especial autònoms i llibre de visita.
 • Parts de baixa i alta de malaltia o d’accidents de treball i la seva comunicació a la Mútua.
 • Certificats laborals.
 • Cartes d’acomiadament.
 • Assistència en processos contenciosos i d’inspecció laboral.
 • Assistència jurídica davant CMAC i davant Magistratura de Treball.
 • Expedients de regularització de treball (ERE).
 • Tramitació de pensions: jubilació, invalidesa, viduïtat, etc.


     Membres de l’Il·lustre Centre Superior d’Estudis Tècnics Empresarials.

ASSESSORIA FISCAL
gestoría de autónomos en barcelona

Preparem i presentem les declaracions corresponents:

 • sobre la renda de les persones físiques.
 • sobre societats.
 • sobre el valor afegit (IVA).
 • especials.
 • sobre transmissions patrimonials.
 • sobre successions.
 • intracomunitaris i intraestat.


Consultoria i assessorament:

 • Creació de noves societats mercantils.
 • Assistència, representació i defensa davant d’inspeccions tributàries.
 • Mecanització i control informatitzat comptable d’empreses i autònoms.
AUTÒNOMS

En Miquel Farres Narro oferim servei integral de gestoria per a l’autònom, incloent tot l’indispensable per a començar una activitat.

 • Altes en seguretat social i hisenda.
 • Autoliquidacions d’IVA i IRPF.
 • Declaracions informatives anuals.
 • Declaracions intracomunitàries.
 • Declaració de renda i patrimoni.
 • Comptabilitat (Estimació directa normal i simplificada).
 • Gestió integral de «mòduls» (càlcul, liquidacions, llibres registre, actuacions de comprovació davant l’inspecció de l’Agència Tributària).

La confiança i proximitat que transmetem als nostres clients volem que es transformin en un model de negoci sòlid per a tots els nostres clients.

EMISIÓ DE CERTIFICATS DIGITALS
Asesoría contable en Barcelona

Impulsa la transformació digital de la teva empresa i deixa enrere el paper amb el certificat digital.


Què són els certificats digitals?

Els certificats digitals permeten acreditar la identitat de les persones i societats garantint l’autenticació.

Que oferim?

El nostre despatx s’ha convertit en una oficina d’autoritat de registre qualificada per a poder emetre amb total garantia i al moment qualsevol certificat digital per a totes les necessitats del client, ja sigui amb personalitat jurídica com a persona física. Els nostres professionals ús assessoraran per triar la millor opció adequada a les vostra necessitat.

Avantatges d’obtenir el certificat digital

Amb el certificat digital i la signatura electrònica, a part de contribuir en el medi ambient amb l’estalvi del paper, s’estalvien treballs d’administració, s’estalvia temps i s’estalvien diners. Així mateix, s’eviten llargs tràmits, desplaçaments a organismes oficials, entre altres.

ASSEGURANCES

La nostra agència d’assegurances gestiona les pòlisses del mercat que millor s’adapten a les seves necessitats.

En cas de sinistre, rebrà assessorament per a agilitzar el cobrament de la indemnització que correspongui de les companyies asseguradores.

EMPRESES

 • Convenis. Assegurances d’accidents segons els criteris recollits en els diferents convenis col·lectius. Totes les seves diferents modalitats, incloses les contingències de mort i diferents graus d’incapacitat laboral.
 • Responsabilitat civil per danys causats a tercers. La reclamació de danys derivada de la responsabilitat civil no només compromet el patrimoni actual, sinó també el futur econòmic de l’empresa i dels seus col·laboradors.
 • Accidents col·lectius. Evita trastorns econòmics importants a l’assegurat i a la seva empresa.
 • Vehicles. N’oferim totes les modalitats i assessorem sobre les més convenients per a cada empresa.
 • Pimes. Cobertures imprescindibles per a la seguretat de l’empresa: incendi, robatori, danys per aigua…
 • Transports. Cobertura de la mercaderia, que durant el transport està subjecta a innombrables riscos.

PARTICULARS

 • Salut. La cura de la nostra salut és l’únic que ens garanteix la qualitat de vida. La tranquil·litat de saber que davant un imprevist estem protegits.
 • Vida. Dirigit a persones que desitgen donar cobertura a la família, especialment als fills.
 • Accidents. Evita trastorns econòmics importants a l’assegurat, la seva família i la seva empresa, alliberant-lo de possibles compromisos econòmics contrets.
 • Jubilació. Per a persones que busquen un producte que els ofereixi una rendibilitat garantida pels seus estalvis.
 • Pla de pensions. Estalvia per a l’hora de la jubilació i durant el procés d’estalvi desgrava en la declaració de la renda.
 • Llar. La llar forma part del nostre patrimoni i de la nostra vida. Tot en la llar té valor, i per tant s’ha de protegir adequadament. 
 • Vehicle. Assegurança obligatòria necessària per a poder circular. N’oferim totes les modalitats i assessorem sobre les més convenients per a cada conductor.
ON SOM

C/ Falguera 37-39, escala A, 1er pis, despatx n°4

08980 Sant Feliu de Llobregat. Barcelona

93 685 05 70

93 632 70 51

De dilluns a dijous de 09:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h

Divendres de 09:00h a 14:00h

CONTACTE
Asesoría contable en Barcelona